Theoretische opbrengst

Deze grafiek geeft de mogelijke theoretische opbrengst weer en de pulsen geteld door GSC:

Voor de berekening van de theoretische opbrengst vertrek ik van de zoninstralingsensor.  Ook hou ik rekening met de temperatuurscoefficient van de sensor en de panelen.  Voor de sensor is dit 0,06%, voor de panelen is dit 0,45%.

Het enige probleem is dat ik niet exact weet hoeveel kWp er geinstalleerd is omdat ik de resultaten van de flashtest niet heb 🙁