Visualization

Grootte

Bij “Target Settings”, category “Visualization” kan je ingeven hoe groot je de Visualization wilt hebben.  Standaard is dit 800x600. Hier kan je ook de web Visualization aanzetten.

Aanpassingen opslaan in PLC

Als je alleen iets aanpast aan een visualization, dan wordt dit niet opgeslagen in de PLC.   Best kan je dan ''Project”, “Clean All” uitvoeren en dan pas aanloggen op de PLC.

Text

Wanneer je %s gebruikt in de text, wordt dit bij het uivoeren van het programma vervangen door de variabele die je meegeeft.  Deze variabele kan je ook ingeven als een berekening.   Bevoorbeeld 'Var1/10': de variabele Var1 zal dan gedeeld worden door 10 en dan pas gebruikt worden.

Volgende code kan je gebruiken voor de layout aan te passen van de variabele: 

Character Argument / Output as
d,iDecimal number
oUnsigned octal number (without leading zero)
xUnsigned hexadecimal number (without leading 0x)
uUnsigned decimal number
cSingle character
sString

f

REAL-values [-]m.<accuracy>; plus- resp. minus-sign defines right (default) resp. left alignment; m defines minimal number of places to be displayed; accuracy defines the number of places behind the comma (default: 6).

 Voorbeeld:

  • Text: “Test %2.5f %%”
  • Geeft: “Test 32.8999 %”

Met %t kan je een tijd fomateren:

CharacterArgument / Output as
%AFull weekday name
%bAbbreviated month name
%BFull month name
%cDate and time representation appropriate for locale
%dDay of month as decimal number (01 – 31)
%HHour in 24-hour format (00 – 23)
%IHour in 12-hour format (01 – 12)
%jDay of year as decimal number (001 – 366)
%mMonth as decimal number (01 – 12)
%MMinute as decimal number (00 – 59)
%pCurrent locale’s A.M./P.M. indicator for 12-hour clock
%SSecond as decimal number (00 – 59)
%UWeek of year as decimal number, with Sunday as first day of week (00 –53)
%wWeekday as decimal number (0 – 6; Sunday is 0)
%WWeek of year as decimal number, with Monday as first day of week (00 –53)
%xDate representation for current locale
%XTime representation for current locale
%yYear without century, as decimal number (00 – 99)
%YYear with century, as decimal number
%z,%ZTime-zone name or abbreviation; no characters if time zone is unknown
%%Percent sign

Voorbeeld:

  • Text: “%t%a %b %d.%m.%y %H:%M:%S”
  • Geeft: “Wed Aug 28.08.02 16:32:45”