Alcohol en suiker % berekeningen

Docs: 

Als ik iets wilt opleggen dan vertrek ik van 2 zaken: wat ik wil opleggen (in gr) en waarin ik opleg (ook in gr). Later komt er dan nog suiker en water bij.

De hoeveelheid alhohol wordt berekend in ml terwijl we bij het opleggen meten in gr. Daarom zijn er wat berekeningen nodig. Alcohol is lichter dan water. En suiker oplossen in water zorgt voor meer volume.

Wat basis gegevens:

 • alcohol
  • 1 gr = 1,27 ml
  • 1 ml = 0,79 gr
 • suiker opgelost in water
  • 1 gr = 0,625 ml
  • 1ml = 1,6 gr

Ikzelf vertrek altijd van 96 % alcohol of vodka (37,5 %). Mits wat rekenen geeft dit:

 • 100 gr 96% = 125 ml
 • 100 ml 96% = 80 gr
 • 100 gr vodka = 109 ml
 • 100 ml vodka = 92 gr

Hoe reken ik nu verder? Ik meet de hoeveelheid in gr van wat ik opleg in wat en daaruit bereken ik dan de hoeveel alcohol in ml. Ik wil dus weten hoeveel alcohol er juist is in ml op basis van de hoeveelheid gr.

Dus:

 • 100 gr 96% = 125 ml bestaat uit:
  • alcohol = 125 ml * 96% = 120 ml alcohol
  • water = 125 ml * (1 - 96%) = 5 ml water
 • 100 gr vodka = 109 ml bestaat uit:
  • alcohol = 109 ml * 37,5% = 41 ml alcohol
  • water = 109 ml * (1 - 37,5%) = 68 ml water

Voorbeeld: 100 gr fruit opleggen in 100gr 96 alcohol (ik veronderstel 1 gr fruit = 1 ml):

 • alcohol: 120 ml
 • water: 100 ml fruit + 5 ml water = 105 ml

Dit geeft dus een alcohol percentage van 120 / (120 + 105) = 53,4 %

Wanneer ik het fruit eruit haal, dan veronderstel ik dat de alcohol percentage in het fruit en in het 'sap' even groot is. Dit zal niet 100% kloppen, maar is goed genoeg voor de berekeningen.

In ons voorbeeld filteren ik na een paar weken en hou ik 170 gr 'sap' over van dus 53,4 % alcohol. In het einderesultaat mik ik op 15% suiker halen en ongeveer 30% alcohol.

Ik reken dit zelf niet uit, maar heb een spreadsheet waar ik de getallen ingeef en via trail en error kom ik op 155 gr water en 60 gr suiker. De uiteindelijke berekening is dan:

 • 170 gr aan 53,4 %
  • hoeveelheid alcohol in ml: 170 * 53,4%  * 1,27 = 115 ml
  • hoeveelheid water in ml: 170 * (1 - 53,4%) = 79 ml
 • extra 155 gr water = 155 ml
 • extra 60 gr suiker = 60 * 0,625 = 38 ml

Dus:

 • totaal volume = 115 * 79 * 155 + 38= 387 ml
 • totaal alcohol = 115 ml
 • totaal suiker = 38 ml

Dus

 • alcohol % = 115 / 387 = 29,7 %
 • suiker % = 60 / 387 = 15,5 %

Dit zijn maar richtlijnen. Meestal voeg ik het water en suiker in mondjesmaat toe en proef ik tussendoor eens. Want water en suiker eruit halen is spijtig genoeg niet mogelijk.

En noteren! Zodat je een volgende keer weet wat je anders / beter moet doen!